AANMELDEN NIEUWE JEUGDLEDEN

Jeugdleden vanaf 4 jaar kunnen zonder contributie verplichting mee trainen, aanmelden kan op een training of gedurende de wedstrijddagen. De volgende gegevens van de kandidaat worden genoteerd:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• tel.nummer, mailadres
De kandidaat moet zelf voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en voor zijn trainingstenue zorgen. De kandidaat mag vrijblijvend mee trainen met het laagste team in de categorie waar hij / zij gezien de leeftijd in gaat spelen.

AANMELDEN NIEUWE DAMES / SENIOR LEDEN

Aanmelden gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het  "Aanmeldingsformulier RKDFC". Het lidmaatschap kan ingaan op elke eerste dag van een kalendermaand. Indien een lid zich te laat afmeld dan blijft de contributie voor een half jaar verschuldigd en zal het lid pas bij de verenging en KNVB worden afgemeld als de contributie is voldaan.

Klik hier om je in te schrijven


INSCHRIJFGELD

Ieder nieuw lid betaalt eenmalig € 2,50 tbv aanvraag spelerspas
en levert een pasfoto in tezamen met het inschrijfformulier.

AUTOMATISCHE INCASSO

Betaling kan uitsluitend middels automatische incasso.
Betalen in 2 termijnen is mogelijk. U dient de vereniging hiervoor een machtiging te verstrekken. Voor jeugdigen die geen eigen rekening, dient de rekening van de ouders/verzorgers te worden opgegeven. Afschrijving vindt begin september en begin maart plaats.

CONTRIBUTIE

Leeftijd 0 tot en met 4 jaar            Gratis                                                                            afgerond 
Leeftijd 5 t/m 11 jr                        € 79,38  € 6,62  € 6,65 per maand per persoon      € 79,80 
Leeftijd 12 t/m 17 jr                      € 99,23  € 8,27  € 8,25 per maand per persoon      € 99,00 
Leeftijd Vanaf 18 jr                       €158,76  €13,23  €13,25 per maand per persoon    €159,00 

Spelende leden die een functie bekleden krijgen 25 % korting op hun contributie bedrag
Niet spelende leden : € 39,70 per jaar (zgn. steunende leden)

Indien op 1 huisadres meerdere  personen lid zijn van RKDFC, dan is elk 3e en volgende gezinslid vrijgesteld van contributie mits
deze onder de 18 jaar zijn, van 18-21 jaar betalen deze leden dan 50% van de contributie; vanaf 21 jaar de volle contributie per lid

Voor actieve leden met een vrijwilligersfunctie (zonder vrijwilligersvergoeding) wordt een korting van 50 % op de contributie gegeven. Jeugdleiders, trainers, bestuursleden zijn contributie vrij.

CONTRIBUTIE RESTITUTIE

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Te veel betaalde contributie wordt uitsluitend gerestitueerd indien een lid zich tijdig afmeld (zie afmeld procedure)

AFMELDEN ALS LID

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd aan de penningmeester c.q. de ledenadministratie van de vereniging. Het lidmaatschap kan slechts beëindigd worden (zonder verdere contributie verplichting) indien de schriftelijke opzegging voor 1 juni of voor 1 december is ontvangen. Zo niet, dan blijft het lid aangemeld als lid van de vereniging en de KNVB. De contributie blijft dan voor een half jaar verschuldigd. Indien een lid zich te laat afmeldt dan blijft de contributie voor een half jaar verschuldigd en zal het lid pas bij de verenging en KNVB worden afgemeld als de contributie is voldaan.

CONTACTGEGEVENS LEDENADMINISTRATIE RKDFC

John Offermans
Wilmenweg 2c
6447 AX Merkelbeek
Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Tel.: 06-23689013